Βάση ερωταπαντήσεων
Έχετε κι άλλες ερωτήσεις; Βρείτε απαντήσεις σε δευτερόλεπτα.
Τιμοκατάλογος & αγορά
Ενημερωθείτε για τις τιμές και αγοράστε τα προγράμματα της Prozero online.
Κέντρο λήψεων
Δοκιμάστε και αξιολογήστε τα προγράμματά μας. Κατεβάστε τα τώρα.

Το Cafepro GameInstall αποτελεί την συνεργαζόμενη πλατφόρμα διαχείρισης παιχνιδιών και προγραμμάτων στα τερματικά σας και ενσωματώνεται στο Cafepro Administrator. Χωρίζεται σε τρεις εκδόσεις:
  • Σας δίνει τη δυνατότητα εύκολα και απλά να ελέγξετε το περιεχόμενο των προγραμμάτων και παιχνιδιών που εμφανίζονται στο Flash Desktop με κεντρικό τρόπο, καθορίζοντας όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις αυτόματα ή χειροκίνητα.
  • Περιλαμβάνει τις δυνατότητες της έκδοσης BASIC και επιπλέον σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις άδειες CD-keys για όλα τα online παιχνίδια αυτόματα, εξοικονομώντας μεγάλο κόστος στην αγορά περιττών αδειών, μιας και πλέον δεν είστε αναγκασμένοι να αγοράζετε και να εγκαθιστάτε ξεχωριστά CD-keys για κάθε τερματικό σας. Αγοράζετε μόνον όσα χρειάζεται το κατάστημά σας για ταυτόχρονη χρήση και το GameInstall αναλαμβάνει να τα διαμοιράσει αυτόματα σε κάθε τερματικό όταν χρειαστεί.
  • Περιλαμβάνει τις δυνατότητες της έκδοσης BASIC και STANDARD, καθώς επίσης και την δυνατότητα χρήσης εξωτερικού file server (ενός ή και περισσότερων, χωρίς περιορισμό). Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να εφαρμόσετε το game synchronization, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα internet cafe σήμερα, διαχειριζόμενοι όλα τα αρχεία κεντρικά και αυτόματα, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης εγκατάστασης ή update σε ένα-ένα τερματικό ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα ή παιχνίδι. Έτσι, όλες οι εγκαταστάσεις παιχνιδιών και προγραμμάτων γίνονται κεντρικά σε έναν file server στο κατάστημά σας και μεταφέρονται αυτόματα στα τερματικά την πρώτη φορά που θα ζητηθούν από κάποιον πελάτη με ταχύτητα έως και 10 φορές πιο γρήγορα από τη συνηθισμένη αντιγραφή των Windows. Παράλληλα, εξοικονομείτε χρήματα από τις αναβαθμίσεις σε hardware καθώς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε μεγάλους σκληρούς δίσκους στα τερματικά σας, χωρίς να μειώσετε παρόλα αυτά τη συλλογή των παιχνιδιών σας! Το GameInstall όταν διαπιστώσει ότι γέμισε ο δίσκος σε κάποιο τερματικό, αναλαμβάνει να διαγράψει αυτόματα όσα παιχνίδια δεν παίζονται συχνά, γλιτώνοντάς σας έτσι και από τη συνεχή συντήρηση. Αν παρόλα αυτά κάποιος πελάτης ζητήσει να παίξει ένα παιχνίδι που δεν βρίσκεται στον υπολογιστή του, αυτό συγχρονίζεται από τον server εκ νέου. Στο θέμα των updates, που είναι μάλιστα ιδιαίτερα συχνά στα online παιχνίδια, το GameInstall αναλαμβάνει κι εκεί να συγχρονίσει σε όλα τα τερματικά μόνο τα αρχεία που έχουν μεταβληθεί, κάνοντας την όλη διαδικασία εξαιρετικά απλή, αυτόματη και ταχύτατη.
Click image to open!
DiskUndo