Τιμοκατάλογος & αγορά
Ενημερωθείτε για τις τιμές και αγοράστε τα προγράμματα της Prozero online.
Εγχειρίδια χρήσης
Διαβάστε online ή κατεβάστε τα εγχειρίδια χρήσης των προγραμμάτων μας.
Βάση ερωταπαντήσεων
Έχετε κι άλλες ερωτήσεις; Βρείτε απαντήσεις σε δευτερόλεπτα.
Νέα εγκατάσταση


Τα παρακάτω αρχεία διατίθενται προς χρήση στους κατόχους νόμιμης άδειας Cafepro. Σε περίπτωση που δεν έχετε αποκτήσει ακόμη τη νόμιμη άδεια χρήσης του προγράμματος, μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα για να το δοκιμάσετε για περίοδο τριάντα (30) ημερών και για πέντε (5) τερματικά με περιορισμένο αριθμό εγγραφών.

Εάν επιθυμείτε να δοκιμάσετε πλήρως το πρόγραμμα στο κατάστημά σας, σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, όσα τερματικά κι αν διαθέτετε, δείτε τις αναλυτικές οδηγίες εδώ.
Πριν κατεβάσετε το πρόγραμμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί τα σχετικά εγχειρίδια χρήσης και εγκατάστασης.

Server Software Έκδοση Ημερομηνία Μέγεθος Download
Cafepro Server 4.5.3.4 14/06/2011 16,88 MB download icon Download
MySQL for Cafepro 5.0.67 11/09/2007 5,64 MB download icon Download
Airspot for Cafepro 1.0.4.1 12/07/2010 6,43 MB download icon Download

Workstation Software Έκδοση Ημερομηνία Μέγεθος Download
Cafepro Client 4.4.12.2 14/11/2012 9,33 MB download icon Download
Adobe Flash Player for Cafepro τελευταία - - download icon Download
Cafepro Flash Desktop 4.5.11.2 14/11/2012 10,40 MB download icon Download
DFMirage Mirror Drivers 1.1.68.2 04/10/2008 0,36 MB download icon Download
DiskUndo for Cafepro 1.0.4.0 01/10/2008 1,25 MB download icon Download

Άλλα προγράμματα Έκδοση Ημερομηνία Μέγεθος Download
InstallWatch 2.5.0.0 09/09/2008 3,80 MB download icon Download
InstallRite 2.5.0.0 09/09/2008 4,87 MB download icon Download
CD-Key Changers 1.0.0.0 25/02/2008 0,30 MB download icon Download
FolderWizard for Cafepro 1.0.0.5 26/08/2010 0,50 MB download icon Download
MySQL for Cafepro User Manager 1.2.0.0 15/05/2010 1,41 MB download icon Download
System ID Tool 1.2.0.0 25/05/2010 0,62 MB download icon Download
DHCP Server for AirSpot (tftpd32) 3.3.5.0 15/09/2009 0,60 MB download icon Download
AirSpot for Cafepro Service Control 1.2.0.0 01/12/2010 0,68 MB download icon Download