Κέντρο λήψεων
Δοκιμάστε και αξιολογήστε τα προγράμματά μας. Κατεβάστε τα τώρα.
Εγχειρίδια χρήσης
Διαβάστε online ή κατεβάστε τα εγχειρίδια χρήσης των προγραμμάτων μας.
Βάση ερωταπαντήσεων
Έχετε κι άλλες ερωτήσεις; Βρείτε απαντήσεις σε δευτερόλεπτα.
Απαιτήσεις Συστήματος

Το Cafepro με τον πανίσχυρο προγραμματιστικό πυρήνα που διαθέτει, έχει μηδαμινές απαιτήσεις σε υπολογιστικό εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τη λειτουργία του είναι οι ακόλουθες:

Υπολογιστής ταμείου
 
[Cafepro Operator + Cafepro Administrator + MySQL Server for Cafepro]
Επεξεργαστής: Pentium Celeron/AMD Sempron
Μνήμη RAM: 384 MB (προτεινόμενη 512 MB)
Ανάλυση οθόνης: 1024x768 32bit (προτεινόμενη 1280x1024 32bit)
Δίσκος: IDE (προτεινόμενος SATA)
Ελεύθερος χώρος: 120 MB (προτεινόμενος 200 MB)
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP Home (προτεινόμενο Windows 7 x86 32bit)
Κάρτα δικτύου: 100 Mbps (προτεινόμενη 1.000 Mbps)
Θύρες: 1 ελεύθερη USB
Δίκτυο: Με υποστήριξη TCP/IP και UDP
 
[Cafepro AirSpot] (προαιρετικά)
Κάρτα δικτύου: Δεύτερη κάρτα 100 Mbps στον ίδιο υπολογιστή που είναι εγκατεστημένο το Cafepro Operator
Λοιπός εξοπλισμός: Ασύρματο WiFi Access Point
 
Τερματικά πελατών
 
[Cafepro Client]
Επεξεργαστής: Pentium Celeron/AMD Sempron
Μνήμη RAM: 256 MB
Δίσκος: IDE (προτεινόμενος SATA)
Ελεύθερος χώρος: 50 MB (προτεινόμενος 100 MB)
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP Home (προτεινόμενο Windows 7 x86 32bit)
Κάρτα δικτύου: 100 Mbps
Δίκτυο: Με υποστήριξη TCP/IP και UDP
 
[Cafepro Flash Desktop] (προαιρετικά)
Επεξεργαστής: Pentium 4/AMD Athlon
Μνήμη RAM: 512 MB (προτεινόμενη 1024 MB)
Ανάλυση οθόνης: 1024x768 32bit (προτεινόμενη 1280x1024 32bit)
 
[Cafepro DiskUndo] (προαιρετικά)
Ελεύθερος χώρος: 10% στον σκληρό δίσκο
 
Κεντρικός Server (προαιρετικά)
 
[MySQL Server for Cafepro + Προσωπικοί φάκελοι μελών + Αρχεία συγχρονισμού παιχνιδιών/προγραμμάτων + Game Saves]
Επεξεργαστής: Pentium 4/AMD Athlon (προτείνονται επεξεργαστές x64 με 2 ή περισσότερους πυρήνες)
Μνήμη RAM: 1024 MB (προτεινόμενη 2048 MB)
Δίσκος: IDE (προτεινόμενος SATA σε συστοιχία RAID 5 ή 1+0)
Ελεύθερος χώρος: 100 MB (προτεινόμενος 200 MB) + απαιτούμενος χώρος σύμφωνα με τον όγκο των δεδομένων
Λειτουργικό σύστημα: Windows Server ή Linux (προτεινόμενο Windows 2008 R2 x64 64bit)
Κάρτα δικτύου: 1.000 Mbps (προτεινόμενη 2/4 x 1.000 Mbps)
Δίκτυο: Με υποστήριξη TCP/IP και UDP

* Όλες οι προαναφερόμενες απαιτήσεις σε τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικές. Συγκεκριμένες παράμετροι στην τεχνική υλοποίηση, στην παραμετροποίηση ή/και στον τρόπο λειτουργίας, μπορούν να μεταβάλλουν αντίστοιχα τις πραγματικές απαιτήσεις κάθε υποσυστήματος.

* Κάποια επιμέρους χαρακτηριστικά του Cafepro και των συνοδευτικών του προγραμμάτων (λ.χ. Antikill protection, Printer Monitor, AirSpot) ενδέχεται να μη λειτουργήσουν όπως προβλέπεται σε x64 (64bit) λειτουργικά συστήματα.