Βάση ερωταπαντήσεων
Έχετε κι άλλες ερωτήσεις; Βρείτε απαντήσεις σε δευτερόλεπτα.
Τιμοκατάλογος & αγορά
Ενημερωθείτε για τις τιμές και αγοράστε τα προγράμματα της Prozero online.
Κέντρο λήψεων
Δοκιμάστε και αξιολογήστε τα προγράμματά μας. Κατεβάστε τα τώρα.
Υλοποίηση

Όσον αφορά την εγκατάσταση και ενσωμάτωση του Cafepro στην επιχείρησή σας, αυτή είναι περισσότερο απλή απ’ όσο ήδη φαντάζεστε, καθώς δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις ενώ όλη η διαδικασία περιγράφεται βήμα προς βήμα αναλυτικά στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης. Έχοντας πάντα σαν πρωταρχική μέριμνα την αρωγή στον επιχειρηματία, παρέχεται επιπρόσθετη υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή internet, καθώς επίσης και η δυνατότητα εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Prozero κατά τόπους, με μικρή οικονομική επιβάρυνση.

Όπως έχουμε προαναφέρει, η λειτουργία του Cafepro βασίζεται στην αρχιτεκτονική client/server σε περιβάλλον τοπικού δικτύου (LAN). Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως για τη λειτουργία της σουίτας του Cafepro, χρειάζεστε μόνο έναν υπολογιστή στο ταμείο της επιχείρησης, τα τερματικά των πελατών και τη φυσική σύνδεσή τους μέσω τοπικού δικτύου (LAN). Το συνηθέστερο τεχνικό μοντέλο που χρησιμοποιεί κάθε internet cafe δηλαδή.

Πιο συγκεκριμένα, ένα απλό μοντέλο εγκατάστασης φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Στο παραπάνω παράδειγμα, απλώς εγκαθιστάτε το Cafepro Operator, το Cafepro Administrator καθώς και την Cafepro Database στον υπολογιστή του ταμείου, ενώ το Cafepro Client εγκαθίσταται σε όλα τα τερματικά της επιχείρησής σας. Η επικοινωνία των επιμέρους προγραμμάτων γίνεται με τη χρήση της τεχνολογίας client/server μέσω τοπικού δικτύου (LAN) χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες ρυθμίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγετε επιπρόσθετο εξοπλισμό (λ.χ. servers) που έχει αξία σε πιο εξειδικευμένες υλοποιήσεις, ενώ, παρότι στο ταμείο είναι εγκατεστημένα πολλά και διαφορετικά υποπρογράμματα του Cafepro, η διασφάλιση του απορρήτου είναι εγγυημένη: τα πάντα ελέγχονται με κωδικούς και κανείς δε μπορεί να ανοίξει κάτι που δεν πρέπει.

Σε πιο εξειδικευμένες υλοποιήσεις μπορεί να εφαρμοστεί προαιρετικά και ένα μοντέλο σαν το ακόλουθο:

Σε αυτή την περίπτωση, τα πάντα είναι ανεξάρτητα. Το ταμείο έχει μόνο το πρόγραμμα χρήσης από το προσωπικό, ο προσωπικός υπολογιστής του γραφείου το πρόγραμμα για τον επιχειρηματία, τα τερματικά το πρόγραμμα επικοινωνίας με το ταμείο. Tέλος ο server φιλοξενεί τη βάση δεδομένων, τους προσωπικούς φάκελους των μελών σας και (προαιρετικά) τα αρχεία παιχνιδιών και προγραμμάτων για τον αυτόματο συγχρονισμό με τα τερματικά σας. Ουσιαστικά ο μόνος περιορισμός κατά την εγκατάσταση, είναι να έχουμε εγκατεστημένο το Cafepro Client στα τερματικά μας και το Cafepro Operator σε κάποιον άλλον υπολογιστή. Από εκεί και μετά μπορεί να γίνει όποιος συνδυασμός σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Σε μεγάλες υλοποιήσεις με πολλά τερματικά, μπορεί ακόμη και να γίνει κατανομή του φόρτου σε περισσότερους servers, με όποιον συνδυασμό σας εξυπηρετεί καλύτερα. Για παράδειγμα:

Τέλος, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης στο internet ειδικά για τη βάση δεδομένων, άσχετα από το υπόλοιπο μοντέλο εγκατάστασης. Για παράδειγμα:

Σημειώνεται πως σε όλα τα παραπάνω παραδείγματα η οποιαδήποτε χρήση server είναι προαιρετική και εξαρτάται μόνο από το μοντέλο εγκατάστασης που εσείς προτιμάτε.

Δυνατότητες